Geografie

INFO COMUNA / GEOGRAFIE

Din punct de vedere geografic teritoriul comunei Corbiţa este amplasat în zonă de podiş fragmentat în culmi şi dealuri prelungi, separate de văi paralele. Satele componente sunt amplasate de o parte şi de alta a văii pârâului Berheci şi pe colinele cuprinse între Valea Berheci şi Valea Siretului.