Hotarari 2021

privind aprobarea cheltuielilor obiectivului de investitii Achizitie echipamente IT

Vizualizeaza   

 PRIVIND APROBARE TAXE SI IMPOZITE 2022

Vizualizeaza   

privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor in Salciaoara

Vizualizeaza   

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare A Consiliului Local Salcioara

Vizualizeaza   

privind numarul si cuantumul burselor scolare 2020-2021 pentru invatamantul preuniversitar al comunei salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarea bugetului pe 2021

Vizualizeaza   

privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si administratiei Publice prin CNI S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului Construire si dotare camin cultural din satul Ghinesti, comuna Salcioara, dambovita

Vizualizeaza   

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia Construire si dotare camin cultural in satul Ghinesti, comuna Salcioara, Dambovita

Vizualizeaza   

privind aprobarea documentatie PUZ si Regulament local aferent

Vizualizeaza   

privin utilizarea excedentului bugetului local 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea Dispozitie 1/2021 - acoperire deficit sectiune Dezvoltare

Vizualizeaza   

privind scutirea d-nai Tules Victoria (persoana cu handicap) de la plata taxei de habitat

Vizualizeaza   

privind modificarea HCL 32-28.07.2017

Vizualizeaza   

privind completarea art 1 din HCL 2-22.01.2007

Vizualizeaza   

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatia de salubrizare pe 2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea propunerii pentru stabilirea performantelor profesionale ale Secretarului comunei

Vizualizeaza   

privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG si  aRegulamentului local cu 5 ani

Vizualizeaza   

privind mandarea speciala a reprezentantului UAT in Adunarea Generala a DIAD

Vizualizeaza   

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari pentru asistatii sociali

Vizualizeaza   

privind aprobarea cotizatiei pe 2021 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara MID

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiilor primarului 176,177,179,182- rectificare buget trim IV 2020

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2020

Vizualizeaza   

privind organizarea retelei scolare 2020-2021

Vizualizeaza   

privind desemnarea reprezentantilor CL in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale pentru 2021-2022

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza