Hotarari 2019

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2019

HOTARAREA nr. 1 din 29 ianuarie 2019

HOTARAREA nr. 1 din 29 ianuarie 2019 privind acoperirea definitiva a deficitului de dezvoltare a bugetului local sursa “A” si a bugetului de venituri proprii sursa “E”, pe anul 2018,  din excedentul bugetului local si a bugetului de venituri proprii din anii...

Mai mult   

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 2 din 29 ianuarie 2019

    HOTĂRÂREA NR. 2 din  29 ianuarie 2019 privind aprobarea organigramei și a  statului de funcţii pentru funcţiile publice şi  personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei  Corbita

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 3 din 29 ianuarie 2019

H O T Ă R Â R E A   NR. 3 din  29 ianuarie 2019   privind : aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, în vederea acordării venitului minim garantat la nivelul comunei Corbița, judeţul Vrancea și stabilirea situațiilor...

Mai mult   

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 4 din 29 ianuarie 2019

H O T Ă R Â R E A  NR. 4   din  29 ianuarie  2019 privind : aprobarea  Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Corbiţa, pentru anul 2019

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 5 din 29 ianuarie 2019

H O T Ă R Â R E A NR. 5 29.01.2019   privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 6 din 29 ianuarie 2019

HOTARAREA nr. 6 din 29.01.2019     privind stabilirea salariilor de bază, acordarea indemnizatiei de hrana si a voucherelor de vacantapentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbita,  a institutiilor si...

Mai mult   

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 7 din 28 februarie 2019

H O T Ă R Â R E A  NR. 7 din 28 februarie 2019   privind :  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada  martie - mai 2019

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 8 din 28 februarie 2019

H O T Ă R Â R E A  NR.  8 din   28 februarie 2019 privind: aprobarea execuției bugetului local si a bugetului de venituri proprii si subventii al comunei Corbița, pentru anul 2018

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 9 din 28 februarie 2019

H O T Ă R Â R E A NR. 9 28.02.2019   privind : aprobarea reducerii cu 50% a taxei de salubrizare pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Corbita, pentru anul 2019.

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 10 din 28 martie 2019

HOTĂRÂRE NR. 10/28.03.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2020, a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de...

Mai mult   

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 11 din 28 martie 2019

HOTARARE NR. 11/28.03.2019   privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Corbita, județul Vrancea

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 12 din 28 martie 2019

HOTARAREA  NR.12/28.03.2019 cu privire la neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru...

Mai mult   

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 13 din 25 aprilie 2019

H O T Ă R Â R E A   NR. 13 din 25 aprilie  2019 privind : aprobarea bugetului local al comunei Corbiţa pentru anul 2019  

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 14 din 25 aprilie 2019

H O T Ă R Â R E A  NR.  14 din   25 aprilie 2019 privind: aprobarea execuției bugetului local si a bugetului de venituri proprii si subventii al comunei Corbița, pentru anul 2019, trimestrul I

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 15 din 25 aprilie 2019

H O T Ă R Â R E A  Nr 15  din 25.04.2019  privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Corbita, judetul Vrancea.

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 16 din 25 aprilie 2019

H O T Ă R Â R E A  NR.  16 din   25 aprilie 2019 privind: Convocarea adunarii fostilor proprietari de terenuri deposedati sau mostenitorii acestora, pentru desemnarea reprezentantilor in comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra...

Mai mult   

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 17 din 15 mai 2019

H O T Ă R Â R E A   nr. 17 din  15.05.2019 privind : aprobarea participarii UAT Corbita, in calitate de Partener, in proiectul “Servicii sociale comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul GAL Pădurile Dacice”

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 18 din 15 mai 2019

H O T Ă R Â R E A   NR.   18 din 15  mai  2019 privind :  Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și instrumentarea proiectului pentru obiectivul ”Modernizare DC200 Largaseni, km. 0+000 – km. 1+000,...

Mai mult   

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 19 din 30 mai 2019

H O T Ă R Â R E A   NR. 19 din  30 mai 2019  privind : constatarea încetării de drept a calităţii de consilier local înainte de expirarea mandatului, a domnului Ciobotaru Mihăiță

Vizualizeaza

HOTARAREA nr. 20 din 30 mai 2019

H O T Ă R Â R E A   NR. 20din 30 mai 2019privind : validarea mandatului de consilier local al domnului Podoreanu Ionică – Sandu

Vizualizeaza